Leasing to umowa cywilnoprawna między „Leasingodawcą” (firma leasingową), a „Leasingobiorcą” (klientem, korzystającym), na mocy której pierwsza ze stron finansuje nabycie pewnej określonej rzeczy (samochód, maszyna, urządzenie itp.), druga zaś korzysta z niej na zasadzie odpłatnego użytkowania (raty leasingowej)

  • brak konieczności zakupu danej rzeczy
  • niski wkład kapitału własnego
  • dogodniejsze opodatkowanie
  • możliwość rozliczenia podatku VAT
  • szybkość decyzji
  • niskie wymogi w zakresie dokumentacji
  • brak ograniczeń branżowych

Zadaj pytanieWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę działającą pod nazwą F.H.U. MICHAŁ STRZYLAK z siedzibą w 31-532 Kraków, Ul Wincentego Pola 7 lu 1 właściciela marki 1ekspert.pl, w celach kontaktowych, aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest Firma działającą pod nazwą F.H.U. MICHAŁ STRZYLAK z siedzibą w 31-532 Kraków, Ul Wincentego Pola 7 lu 1. W sprawie przetwarzanych przez F.H.U. MICHAŁ STRZYLAK danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: biuro@1ekspert.pl.