Regulamin

§ 1 Wstęp

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony.
 2. Właścicielem strony internetowej http://1ekspert.pl/ jest F.H.U. Michał Strzylak z siedzibą pod adresem: ul. Oboźna 29/8, 30-010 Kraków, z numerem NIP 7962839318.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu http://1ekspert.pl/ równoznaczne jest z zapoznaniem się, potwierdzeniem zrozumienia i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na zasady ochrony i przetwarzanie danych osobowych stosowanych przez serwis. Korzystanie ze strony jest automatyczną zgodą na zasady obowiązujące w Regulaminie.

§ 2 Definicje

 1. Administrator – właściciel serwisu F.H.U. Michał Strzylak z siedzibą pod adresem: ul. Oboźna 29/8, 30-010 Kraków, z numerem NIP 7962839318.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze strony
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego
 4. Formularz – forma kontaktu Użytkownika z Administratorem. Może być rozumiana jako formularz, w którym Użytkownik wyraża zainteresowanie ofertą, bądź formularz, w którym Użytkownik zadaje pytanie dotyczące oferty.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest F.H.U. Michał Strzylak z siedzibą pod adresem: ul. Oboźna 29/8, 30-010 Kraków, z numerem NIP 7962839318.
 2. Administrator w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników serwisu, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie.
 3. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolna. Użytkownik podając swoje dane automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Zakres zgody wyrażonej przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawiera w sobie ich gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie na zasadach określonych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.) w celu korzystania z serwisu internetowego i świadczenia usług przez Administratora.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Całość materiałów udostępnianych na stronie 1ekspert.pl, w tym informacje, zdjęcia, grafiki, dokumenty tekstowe, układ i wizualna forma strony www podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr24, poz. 90 z późniejszymi zmianami).
 2. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich i podejmowania działań tylko i wyłącznie w dozwolonym przez nie zakresie.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w formularzach, ani za ich nieprawidłowe wypełnienie, czy podanie danych osób trzecich bez uprzedniego uzyskania ich zgody.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych z prawdą, Użytkownik w pełni odpowiada za wszelkie umieszczane przez siebie treści.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści udostępniane przez Użytkowników na stronie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolny sposób, w dowolnym czasie.
 2. Wszelkie zmiany związane z Regulaminem obowiązują od chwili zmiany Regulaminu. Użytkownik korzystając ze strony ma obowiązek zastosowania się do nowych zasad i zapoznania się z nimi. Dalsze korzystanie z serwisu jest automatyczną zgodą na zaistniałe zmiany.
Facebook Instagram