Leasing to umowa cywilnoprawna między „Leasingodawcą” (firma leasingową), a „Leasingobiorcą” (klientem, korzystającym), na mocy której pierwsza ze stron finansuje nabycie pewnej określonej rzeczy (samochód, maszyna, urządzenie itp.), druga zaś korzysta z niej na zasadzie odpłatnego użytkowania (raty leasingowej)

  • brak konieczności zakupu danej rzeczy
  • niski wkład kapitału własnego
  • dogodniejsze opodatkowanie
  • możliwość rozliczenia podatku VAT
  • szybkość decyzji
  • niskie wymogi w zakresie dokumentacji
  • brak ograniczeń branżowych

Zadaj pytanie